เดอะลาสต์เลกเชอร์ Randy Pausch

ISBN:

Published:

Paperback

223 pages


Description

เดอะลาสต์เลกเชอร์  by  Randy Pausch

เดอะลาสต์เลกเชอร์ by Randy Pausch
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 223 pages | ISBN: | 7.41 Mb

พบกับหนังสือทีสรางแรงบันดาลใจใหแกคนมากมายนับลานทัวโลก หนังสือทีชวยใหคุณยอนมองคุณคาของชีวิต สิงลำคาเดียวทีเปนของคุณอยางแทจริง ซึงคุณสามารถมีและเลือกใชไปในทิศางใดกได คุณจะรูถึงคุณคาของการมีชีวิตยู การมีความเบิกบาน การมีความหวังMoreพบกับหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนมากมายนับล้านทั่วโลก หนังสือที่ช่วยให้คุณย้อนมองคุณค่าของชีวิต สิ่งล้ำค่าเดียวที่เป็นของคุณอย่างแท้จริง ซึ่งคุณสามารถมีและเลือกใช้ไปในทิศางใดก็ได้ คุณจะรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตยู่ การมีความเบิกบาน การมีความหวัง และการละเลียดปัจจุบันขณะด้วยสติและความระลึกรู้ ตลอดจนขอบคุณทุกเวลาของการมีชีวิตอยู่ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนคิด ชวนติดตาม เต็มไปด้วยแง่คิดอันงดงามในชีวิต ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีสารบัญ1.

เลกเชอร์ครั้งสุดท้าย2. ทำความฝันในวัยเด็กของคุณให้เป็นจริงได้อย่างแท้จริง3. การผจญภัย...และบทเรียนที่ได้4. เติมเต็มฝันให้คนรอบตัว5. คุณจะใช้ชีวิตของคุณอย่างไร6. คำพูดทิ้งท้ายEnter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เดอะลาสต์เลกเชอร์":


magazynkarton.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us